Disciplinárna komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
ZH-DK-2016/2017-0119US-31-II/DK55
ZH-DK-2016/2017-0115US-31-II/DK54
ZH-DK-2016/2017-0112US-20-II/DK52
ZH-DK-2016/2017-0106US-16-II/DK51
ZH-DK-2016/2017-0105US-16-II/DK50
ZH-DK-2016/2017-0100US-16-II/DK49
ZH-DK-2016/2017-0099US-16-II/DK47
ZH-DK-2016/2017-0098US-16-II/DK48
ZH-DK-2016/2017-0089US-17-II/DK46
ZH-DK-2016/2017-0088US-17-II/DK45
ZH-DK-2016/2017-0082US-16-II/DK44
ZH-DK-2016/2017-0081US-16-II/DK43b
ZH-DK-2016/2017-0080US-16-II/DK43a
ZH-DK-2016/2017-0072US-15-II/DK41
ZH-DK-2016/2017-0071US-15-II/DK40
ZH-DK-2016/2017-0070US-15-II/DK39