Disciplinárna komisia
Členovia
Zdenko Považan
Tajomníci