Disciplinárna komisia
Členovia
Karina Tapferová
Tajomníci
Rozhodnutia
ZH-DK-2017/2018-0078US-18-II/DK36
ZH-DK-2017/2018-0073US-16-II/DK33
ZH-DK-2017/2018-0072US-16-II/DK34
ZH-DK-2017/2018-0059US-14-II/DK31
ZH-DK-2017/2018-0058US-14-II/DK30
ZH-DK-2017/2018-0057US-14-II/DK29
ZH-DK-2017/2018-0051US-13-III/DK28
ZH-DK-2017/2018-0048US-12-II/DK27
ZH-DK-2017/2018-0047US-11-II/DK25
ZH-DK-2017/2018-0042US-10-II/DK22d
ZH-DK-2017/2018-0041US-10-II/DK22c
ZH-DK-2017/2018-0040US-10-II/DK22b
ZH-DK-2017/2018-0039US-10-II/DK22a
ZH-DK-2017/2018-0038US-10-II/DK23
ZH-DK-2017/2018-0037US-09-II/DK21
ZH-DK-2017/2018-0036US-09-II/DK20
ZH-DK-2017/2018-0033US-08-III/DK19
ZH-DK-2017/2018-0032US-08-III/DK18
ZH-DK-2017/2018-0031US-08-III/DK17
ZH-DK-2017/2018-0030US-08-III/DK16