Disciplinárna komisia
Členovia
Zdenko Považan
Karina Tapferová
Tajomníci
Rozhodnutia
ZH-DK-2017/2018-0086US-30-III/DK38
ZH-DK-2017/2018-0085US-30-III/DK37
ZH-DK-2017/2018-0079US-28-III/DK37
ZH-DK-2017/2018-0078US-18-II/DK36
ZH-DK-2017/2018-0073US-16-II/DK33
ZH-DK-2017/2018-0072US-16-II/DK34
ZH-DK-2017/2018-0059US-14-II/DK31
ZH-DK-2017/2018-0058US-14-II/DK30
ZH-DK-2017/2018-0057US-14-II/DK29
ZH-DK-2017/2018-0051US-13-III/DK28
ZH-DK-2017/2018-0048US-12-II/DK27
ZH-DK-2017/2018-0047US-11-II/DK25
ZH-DK-2017/2018-0042US-10-II/DK22d