Disciplinárna komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
ZH-DK-2016/2017-0190US-40-II/DK67
ZH-DK-2016/2017-0178US-39-III/DK66c
ZH-DK-2016/2017-0177US-39-III/DK66b
ZH-DK-2016/2017-0176US-39-III/DK66a
ZH-DK-2016/2017-0175US-39-III/106
ZH-DK-2016/2017-0174US-39-III/105
ZH-DK-2016/2017-0173US-39-III/104
ZH-DK-2016/2017-0172US-39-III/103
ZH-DK-2016/2017-0171US-39-III/102
ZH-DK-2016/2017-0170US-39-III/101
ZH-DK-2016/2017-0169US-38-II/DK65
ZH-DK-2016/2017-0168US-38-II/DK64
ZH-DK-2016/2017-0161US-37-II/DK62