Disciplinárna komisia
ZH-DK-2016/2017-0111
US-20-II/58
Michal Prokaj 1178635, ŠK Lesy Banská Belá, 4S “N” za HNS podľa 48/1c DP od 17.11.2016. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). Pokuta 20€ (MZF). (DK trestá na základe popisu DZ v oznámení o nedostatkoch v stretnutí)
Rozhodnutie: ZH-DK-2016/2017-0111
Dátum zaevidovania: 22.11.2016 20:27
Dátum vyriešenia: 22.11.2016 20:30
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Prokaj 1178635, ŠK Lesy Banská Belá, 4S “N” za HNS podľa 48/1c DP od 17.11.2016. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). Pokuta 20€ (MZF). (DK trestá na základe popisu DZ v oznámení o nedostatkoch v stretnutí) 10 EUR 22.11.2016 20:28
POKUTY