Disciplinárna komisia
ZH-DK-2016/2017-0112
US-20-II/DK52
DK na podnet ŠTK, karhá TJ Štart Prenčov za podávanie alkoholu počas MFS v areáli FŠ (na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí delegátom ObFZ), v zmysle Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, § 14/1/b (vstup na štadión), § 6/1/f (zákaz predaja alkoholu). Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF).
Rozhodnutie: ZH-DK-2016/2017-0112
Dátum zaevidovania: 22.11.2016 20:31
Dátum vyriešenia: 22.11.2016 20:32
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
DK na podnet ŠTK, karhá TJ Štart Prenčov za podávanie alkoholu počas MFS v areáli FŠ (na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí delegátom ObFZ), v zmysle Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, § 14/1/b (vstup na štadión), § 6/1/f (zákaz predaja alkoholu). Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 10 EUR 22.11.2016 20:32