Disciplinárna komisia
ZH-DK-2016/2017-0114
US-30-II/53
DK prijala podnet od FK Malá Lehota. Žiadosti sa nevyhovuje. Poplatok za prerokovanie 10,00€. (MZF)
Rozhodnutie: ZH-DK-2016/2017-0114
Klub: FK Malá Lehota
Dátum zaevidovania: 19.03.2017 10:27
Dátum vyriešenia: 19.03.2017 10:28
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 19.03.2017 10:27