Disciplinárna komisia
ZH-DK-2017/2018-0001
US-05-IV/DK1
Na základe podnetu TJ Hronská Dúbrava, DK žiada klub TJ Sokol Trnavá Hora, aby predložil kópiu vzájomnej dohody s klubom TJ Hronská Dúbrava ohľadom prestupu hráčov Ondrej Ianosteac 1244956 a Dušan Čarný 1207458 za odstupné 0 €. Kópiu dohody je potrebné zaslať na Sekretariát ObFZ Žiar nad Hronom do 14.08.2017.
Rozhodnutie: ZH-DK-2017/2018-0001
Klub: TJ Sokol Trnavá Hora
Dátum zaevidovania: 13.08.2017 09:29
Dátum vyriešenia: 13.08.2017 09:29
Stav: Vyriešené