Disciplinárna komisia
ZH-DK-2017/2018-0035
US-09-II/13
Ján Beňo 1229931, TJ Sokol Trnavá Hora, 1S “N” za ČK (HNS), podľa čl. 46/1a DP od 7.9.2017. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF)
Rozhodnutie: ZH-DK-2017/2018-0035
Dátum zaevidovania: 09.09.2017 07:57
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 09.09.2017 07:57