Disciplinárna komisia
ZH-DK-2017/2018-0036
US-09-II/DK20
DK prijala ospravedlnenie od TJ Hronská Dúbrava. Nakoľko bolo poslané nesprávnej komisii, DK sa ním nebude zaoberať.
Rozhodnutie: ZH-DK-2017/2018-0036
Klub: TJ Hronská Dúbrava
Dátum zaevidovania: 09.09.2017 08:02
Dátum vyriešenia: 09.09.2017 08:03
Stav: Vyriešené