Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0008
US-05-III/DK5
DK na podnet KR, trestá R Belička Jaroslav napomenutím, za neskoré ospravedlnenie sa. Poplatok za prerokovanie 10 € je potrebné uhradiť na účet ObFZ, číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 1283 7422.
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0008
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 13:08
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 13:08
Stav: Vyriešené