Komisia rozhodcov
ZH-KR-2016/2017-0060
Nedelegovanie rozhodcu
V zmysle Rozpisu súťaží Ob Fz ZH 2016/17 vyhovuje KR Vášmu podaniu a R Juraj Knap nebude v jarnej časti futbalového ročníka 2016/17 delegovaný na MFS ŠK Rudno nad Hronom Jozef Oslanec KR Ob Fz ZH
Rozhodnutie: ZH-KR-2016/2017-0060
Klub: ŠK Rudno nad Hronom
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 15:20
Dátum vyriešenia: 16.03.2017 15:20
Stav: Vyriešené