Komisia rozhodcov
ZH-KR-2016/2017-0062
Žiadosť o nepokračovani v súťaži
Komisia rozhodcov nemá vo svojej kompetencii riadenie súťaži , našou úlohou je na MFS ktoré nariadi odohrať ŠTK delegovať rozhodcov a delegátov-pozorovateľov. Z toho dôvodu sme sa Vašou žiadosťou ani nezaoberali nakoľko je to v kompetencii ŠTK Ob Fz ZH prípadne V V Ob FZ ZH. Jozef Oslanec predseda KR Ob FZ ZH.
Rozhodnutie: ZH-KR-2016/2017-0062
Klub: TJ Slovan Česko-slovenské štátne kúpele Sklené Teplice
Dátum zaevidovania: 10.04.2017 18:25
Dátum vyriešenia: 10.04.2017 18:25
Stav: Vyriešené