Komisia rozhodcov
ZH-KR-2016/2017-0063
Delegovanie R
Komisia R bude aj naďalej na MFS delegovať rozhodcov a delegátov pozorovateľov podľa pravidiel futbalu a rozpisu súťaži , v súlade s možnosťami KR a podľa toho koľko rozhodcov máme k danému dátumu konania MFS k dispozícii. Jozef Oslanec predseda KR Ob Fz ZH
Rozhodnutie: ZH-KR-2016/2017-0063
Klub: TJ Slovan Česko-slovenské štátne kúpele Sklené Teplice
Dátum zaevidovania: 13.04.2017 21:52
Dátum vyriešenia: 13.04.2017 21:53
Stav: Vyriešené