Komisia rozhodcov
ZH-KR-2016/2017-0064
Nedelegovanie rozhodcu
FK majú v zmysle rozpisu súťaži Ob FZ ZH právo pred jesennou alebo jarnou časťou súťaže požiadať o nedelegovanie konkrétnych rozhodcov na svoje MFS. V priebehu súťažného ročníka už KR nemusí tejto žiadosti vyhovieť. Nakoľko je našou snahou zabezpečiť objektívne rozhodovanie a nevytvárať zbytočné napätie medzi klubmi a rozhodcami nebude p.Maroš Barboriak st. delegovaný na zostávajúce MFS ŠK Lesy Banská Belá ktoré sa budú hrať na v sezóne 2016/17 na futbalovom štadióne v Banskej Belej . /tak ako ste požadovali / Jozef Oslanec predseda KR ObFZ ZH
Rozhodnutie: ZH-KR-2016/2017-0064
Klub: ŠK Lesy
Dátum zaevidovania: 19.04.2017 21:26
Dátum vyriešenia: 19.04.2017 21:27
Stav: Vyriešené