Komisia rozhodcov
ZH-KR-2017/2018-0001
Nedelegovanie rozhodcu
Na MFS bola zrušená delegácia rozhodcov. Oslanec KR
Rozhodnutie: ZH-KR-2017/2018-0001
Klub: FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA
Dátum zaevidovania: 17.07.2017 13:48
Dátum vyriešenia: 17.07.2017 13:48
Stav: Vyriešené