Komisia rozhodcov
ZH-KR-2017/2018-0008
neúčasť na MFS
Uvedený podnet je potrebné zaslať Športovo -technickej komisii Ob FZ ZH , až po jej vyjadrení že sa MFS nebude konať tak KR nebude na uvedené MFS delegovať rozhodcov. S pozdravom Jozef Oslanec predseda KR Ob FZ ZH.
Rozhodnutie: ZH-KR-2017/2018-0008
Klub: TJ Hronská Dúbrava
Dátum zaevidovania: 03.09.2017 11:02
Dátum vyriešenia: 03.09.2017 21:46
Stav: Vyriešené