Rozhodnutia
ZH-STK-2016/2017-0238Prihlášky pre súťažný ročník 2017/2018
ZH-STK-2016/2017-0237S. č. 42 - II / 1a - Zrušenie MFS
ZH-STK-2016/2017-0236S. č. 42 - II / 7b - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0235S. č. 42 - II / 2a - Kontumácia
ZH-STK-2016/2017-0234S. č. 41 - II / 1a - Kontumácia MFS
ZH-STK-2016/2017-0233S. č. 41 - II / 1a - Kontumácia
ZH-STK-2016/2017-0232S. č. 41 - II / 2a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0231Upozornenie - obuv na umelú trávu
ZH-STK-2016/2017-0230S. č. 40 - I / 3a - Oznámenie
ZH-STK-2016/2017-0229S. č. 40 - I / 1a, 2a
ZH-STK-2016/2017-0228S. č. 39 - II /4a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0227S. č. 39 - II / 2a - Kontumácia
ZH-STK-2016/2017-0226S. č. 39 - II /2a - Kontumácia
ZH-STK-2016/2017-0225S. č. 39 - II / 4a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0224S. č. 39 - II / 3a - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0223S. č. 39 - II / 6a - Žiarosť o zmenu termínu
ZH-STK-2016/2017-0222Výzva - zdokladovanie platby MZF v stanovenom termíne
ZH-STK-2016/2017-0221Žiadosť o zmenu termínu
ZH-STK-2016/2017-0220Žiadosť o zmenu termín
ZH-STK-2016/2017-0219S. č. 38 - I / 8a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0218S. č. 38 - I / 8c - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0217S. č. 38 - I / 8a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0216S. č. 38 - I / 4 - Oznámenie
ZH-STK-2016/2017-0215S. č. 38 - I / 8c - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0214S. č. 38 - I / 7c - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0213S. č. 38 - I / 7c - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0212Odpoveď na sťažnosť
ZH-STK-2016/2017-0211S. č. 38 - I / 3a - Žiadosť
ZH-STK-2016/2017-0210Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
ZH-STK-2016/2017-0209S. č. 38 - I / 7b - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0208S. č. 38 - I / 7b - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0207S. č. 38 - I / 8b - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0206S. č. 38 - I / 8b - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0205S. č. 37 - I / 3a - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0204S. č. 37 - I / 3a - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0203S. č. 37 - I / 2b - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0202S. č. 37 - I / 1a - Onámenie
ZH-STK-2016/2017-0201S. č. 36 - II / 4 - Žiadosť
ZH-STK-2016/2017-0200S. č. 36 - II / 4 - Žiadosť
ZH-STK-2016/2017-0199S. č. 36 - II / 2 - Zrušenie MFS
ZH-STK-2016/2017-0198S. č. 36 - II / 3d - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0197S. č. 36 - II / 3d - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0196S. č. 36 - II / 3e - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0195S. č. 36 - II / 3e - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0194S. č. 36 - II / 3c - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0193S. č. 36 - II / 3b - Vzájomná dohodal
ZH-STK-2016/2017-0192S. č. 36 - II / 3b - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0191S. č. 36 - II / 3a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0190S. č. 36 - II / 3a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0189S. č. 36 - II / 2 - Zrušenie MFS