Rozhodnutia
ZH-STK-2016/2017-0186S. č. 36 - I / 1a - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0185S. č. 36 - I / 1b - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0184S. č. 36 - I / 1b - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0183S. č. 34 - I / 4 - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0182S. č. 34 - I / 1a - Odhlásenie družstva
ZH-STK-2016/2017-0181S. č. 34 - I / 5a - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0180S. č. 34 - I / 5b
ZH-STK-2016/2017-0179Odpoveď na podanie (ID: 63875)
ZH-STK-2016/2017-0178S. č. 33 - II / 3c - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0177S. č. 33 - II / 3c - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0176S. č. 33 - II / 3d - Vzájomá dohoda
ZH-STK-2016/2017-0175S. č. 33 - II / 3a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0174S. č. 33 - II / 3a
ZH-STK-2016/2017-0173S. č. 33 - II / 3d - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0172S. č. 33 - II / 3a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0171S. č. 33 - II / 3b - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0170S. č. 31 - I / 2 - Odhlásenie družstva
ZH-STK-2016/2017-0169S. č. 31 - I / 3 - Zrušenie MFS
ZH-STK-2016/2017-0168Odohratie MFS v opačnom poradí
ZH-STK-2016/2017-0167Odohratie MFS v obrátenom poradí
ZH-STK-2016/2017-0166S. č. 30 - I / 2 - Výzva
ZH-STK-2016/2017-0165S. č. 30 - I / 1b - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0164S. č. 30 - I / 1a - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0163S. č. 29 - II / 2 - Predohrávka MFS
ZH-STK-2016/2017-0162Zmena hracej plochy
ZH-STK-2016/2017-0159S. č. 20 - I / 1b - Kontumácia
ZH-STK-2016/2017-0158S. č. 20 - I / 2b - Upozornenie
ZH-STK-2016/2017-0157S. č. 19 - I / 1 - Zrušenie dohrávky
ZH-STK-2016/2017-0156S. č. 19 - I / 3a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0155S. č. 19 - I / 3a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0154S. č. 19 - I / 2a - Kontumácia
ZH-STK-2016/2017-0153S. č. 18 - I / 1c - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0152S. č. 18 - I / 1b - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0151S. č. 18 - I / 1b - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0150S. č. 18 - I / 3 - Oznam
ZH-STK-2016/2017-0149Zmena strelca gólu
ZH-STK-2016/2017-0148S. č. 18 - I / 1a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0147S. č. 17 - I / 2b - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0146S. č. 17 - I / 2a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0145S. č. 17 - I / 2a - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0144S. č. 17 - I / 2e - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0143S. č. 17 - I / 2e - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0142S. č. 17 - I / 5a - Prešetrenie podnetu
ZH-STK-2016/2017-0141S. č. 17 - I / 4a - Oznámenie
ZH-STK-2016/2017-0140S. č. 17 - I / 2c - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0139S. č. 17 - I / 2d - Vzájomná dohoda
ZH-STK-2016/2017-0138S. č. 17 - I / 3c - Nariadenie
ZH-STK-2016/2017-0137S. č. 17 - I / 3b - Nariadenie