Trénersko-metodická komisia
ZH-TMK-2016/2017-0001
Vzdelávanie trénerov v roku 2016
TMK Stredoslovenského futbalového zväzu, v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016, bude organizovať: a) školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 17. - 20.11.2016 2. blok 16. - 18.12.2016 3. blok 21. - 22.01.2017 Záverečné skúšky 07.03.2017 Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290 € (mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte (všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.11.2016 na tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. b) školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 26. - 27.11.2016 2. blok 17. - 18.12.2016 Záverečné skúšky 07.02.2017 Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190 € (mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte (všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.11.2016 na tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. c) doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2016 (štvrtok - štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10 €. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 06.11.2016 na tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
Rozhodnutie: ZH-TMK-2016/2017-0001
Dátum zaevidovania: 06.10.2016 17:03
Dátum vyriešenia: 06.10.2016 17:29
Stav: Vyriešené