Matričná komisia
ZH-MK-2016/2017-0002
Oznámenie k podaniu ID 60182
Oznamujem vám, že záležitosti sporov ohľadom prestupov (napr. neoprávnene zadaná nulová suma hodnoty prestupu bez predchádzajúceho súhlasu pôvodného FK) nie sú v kompetencii orgánov ObFZ Ziar nad Hronom. Je potrebné sa obrátiť na Komoru SFZ pre riešenie sporov (http://www.futbalsfz.sk/komora-pre-riesenie-sporov). Tomáš Gemza, matrikár ObFZ Žiar nad Hronom
Rozhodnutie: ZH-MK-2016/2017-0002
Klub: TJ Hronská Dúbrava
Dátum zaevidovania: 04.01.2017 11:39
Dátum vyriešenia: 04.01.2017 11:39
Stav: Vyriešené