Predbežné zaradenie družstiev a pridelené čísla

13.07.2017, Tomáš Gemza
ŠTK ObFZ Žiar nad Hronom, na svojom zasadnutí dňa 07.07.2017, predbežne zaradila družstvá do jednotlivých súťaží a pridelila žrebovacie čísla. Vypracované sú tiež dva návrhy termínovej listiny.

Odporúčame klubom preštudovať si tieto materiály, klubom VII. ligy dospelých navyše odporúčame do zvláštnej pozornosti návrhy termínovej listiny, v súvislosti s hracím systémom súťaže. O jeho spôsobe, vzhľadom na vyrovnané emailové hlasovanie (4:4), sa rozhodne na Aktíve ŠTK ObFZ Žiar nad Hronom, dňa 14.07.2017.

 

Pridelené čísla pre súťažný ročník 2017/2018 v súťažiach dospelých - návrh a zaevidované prihlášky v súťažiach mládeže (k 13.07.2017)

 

Termínová listina pre súťažný ročník 2017/2018 - návrh A (VII. liga s nadstavbou)

 

Termínová listina pre súťažný ročník 2017/2018 - návrh B (VII. liga bez nadstavby)

image
Prečítané: 116x