Prihlášky pre nový súťažný ročník 2017/2018

20.06.2017, Tomáš Gemza
Pokyny k prihláškam do nového súťažného ročníka 2017/2018.

Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2017/2018 si FK aktivujú cez ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže, v termíne do 28.06.2017 (vrátane). Po tomto termíne bude počet družstiev v jednotlivých súťažiach dospelých uzavretý.

Prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník 2017/2018 si FK aktivujú cez ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže, v termíne do:

Oblastné majstrovstvá U15 (malý futbal žiaci): 18.07.2017 (vrátane)

Oblastné majstrovstvá U11 (prípravka): 18.07.2017 (vrátane)

Oblastné majstrovstvá WU15 (minifutbal žiačky): 01.08.2017 (vrátane)

Prihlášku musí FK vytvoriť za každé svoje družstvo jednotlivo (dospelí, žiaci U15, prípravka U11, žiačky WU15, príp. iná kategória v súťažiach mimo riadenia ObFZ ZH). V prípade nejasností odporúčame “Manuál k elektronickej prihláške v ISSF”, ktorý je na webe ObFZ v sekcii Legislatíva - Tlačivá, formuláre, návody.

Podmienkou akceptovania prihlášky do súťaže je vyrovnanie všetkých prípadných záväzkov futbalového klubu voči SFZ, resp. nižším zväzom (SsFZ, ObFZ).

Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2017. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení:

VI. liga dospelých s mládežou: 100 €

VI. liga dospelých bez mládeže: 100 € + 500 €

VII. liga dospelých: 95 €

Mládež: bez štartovného

image
Prečítané: 281x