21.03.2020 15:00   o 1mes21d5h31m28s
22.03.2020 15:00   o 1mes22d5h31m28s
22.03.2020 15:00   o 1mes22d5h31m28s
22.03.2020 15:00   o 1mes22d5h31m28s
22.03.2020 15:00   o 1mes22d5h31m28s
22.03.2020 15:00   o 1mes22d5h31m28s
22.03.2020 15:00   o 1mes22d5h31m28s
22.03.2020 15:00   o 1mes22d5h31m28s
28.03.2020 15:00   o 1mes28d5h31m28s
28.03.2020 15:00   o 1mes28d5h31m28s
29.03.2020 15:00   o 2mes5h31m28s
29.03.2020 15:00   o 2mes5h31m28s
29.03.2020 15:00   o 2mes5h31m28s
29.03.2020 15:00   o 2mes5h31m28s
04.04.2020 15:30   o 2mes6d6h1m28s
05.04.2020 15:30   o 2mes7d6h1m28s
05.04.2020 15:30   o 2mes7d6h1m28s
05.04.2020 15:30   o 2mes7d6h1m28s
05.04.2020 15:30   o 2mes7d6h1m28s
05.04.2020 15:30   o 2mes7d6h1m28s
05.04.2020 15:30   o 2mes7d6h1m28s
11.04.2020 10:00   o 2mes13d31m28s
11.04.2020 15:30   o 2mes13d6h1m28s
11.04.2020 15:30   o 2mes13d6h1m28s
11.04.2020 15:30   o 2mes13d6h1m28s
12.04.2020 10:00   o 2mes14d31m28s
12.04.2020 10:30   o 2mes14d1h1m28s
12.04.2020 13:00   o 2mes14d3h31m28s
12.04.2020 13:00   o 2mes14d3h31m28s
12.04.2020 15:30   o 2mes14d6h1m28s
12.04.2020 15:30   o 2mes14d6h1m28s
12.04.2020 15:30   o 2mes14d6h1m28s
12.04.2020 15:30   o 2mes14d6h1m28s
12.04.2020 15:30   o 2mes14d6h1m28s
12.04.2020 15:30   o 2mes14d6h1m28s
12.04.2020 15:30   o 2mes14d6h1m28s
12.04.2020 15:30   o 2mes14d6h1m28s
12.04.2020 15:30   o 2mes14d6h1m28s
12.04.2020 15:30   o 2mes14d6h1m28s
12.04.2020 15:30   o 2mes14d6h1m28s
15.04.2020 17:00   o 2mes17d7h31m28s
15.04.2020 17:00   o 2mes17d7h31m28s
16.04.2020 17:00   o 2mes18d7h31m28s
16.04.2020 17:00   o 2mes18d7h31m28s
16.04.2020 17:00   o 2mes18d7h31m28s

27.06.2019 | Autor: Tomáš Gemza

Aktuálna úradná správa ObFZ ZH (16.1.2020)

21.12.2018 | Autor: Tomáš Gemza

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

17.12.2019 | Autor: Tomáš Gemza

VEĽMI DÔLEŽITÉ!!! Register mimovládnych organizácií

Ako sme Vás informovali a vyzvali 13. mája 2019, v súlade s novým zákonom č. 346/2018 Z.z. boli všetky občianskej združenie povinné oznámiť Ministerstvu vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený).

14.11.2019 | Autor: Tomáš Gemza

Hráč mesiaca október 2019

ObFZ Žiar nad Hronom, spolu s partnerom Futbalshop Levice & Bratislava, vyhlásil na začiatku augusta celosezónnu anketu Hráč mesiaca ObFZ Žiar nad Hronom. Víťazom októbrovo - novembrového kola je hráč TJ Sokol Tekovská Breznica.

08.11.2019 | Autor: Tomáš Gemza

Zásadná novela rozpisu súťaží

Výkonný výbor ObFZ Žiar nad Hronom schválil dňa 4. novembra 2019 novelizáciu Rozpisu súťaží 2019/2020. Účinná je od 15. novembra 2019 a zavádza dve zásadné zmeny.

16.10.2019 | Autor: Tomáš Gemza

Hráč mesiaca september 2019

ObFZ Žiar nad Hronom, spolu s partnerom Futbalshop Levice & Bratislava, vyhlásil na začiatku augusta celosezónnu anketu Hráč mesiaca ObFZ Žiar nad Hronom. Víťazom septembrového kola je hráč FK Vyhne.

17.09.2019 | Autor: Tomáš Gemza

Hráč mesiaca august 2019

ObFZ Žiar nad Hronom, spolu s partnerom Futbalshop Levice & Bratislava, vyhlásil na začiatku augusta celosezónnu anketu Hráč mesiaca ObFZ Žiar nad Hronom. Historicky prvým víťazom je hráč TJ Inter Horná Ves.

Súťaže
VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ ZH (Muži)
VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ ZH, 29. kolo
09.11.2019 13:30    
09.11.2019 13:40    Ukončený
10.11.2019 10:00
2 : 1
10.11.2019 10:00    Ukončený
10.11.2019 13:30    Ukončený
10.11.2019 13:40
8 : 0
10.11.2019 13:40    Ukončený
10.11.2019 14:00
: 1
10.11.2019 14:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
2mes19d7h1m28s
17.04.2020 16:30
17.04.2020 16:30   o 2mes19d7h1m28s
VII. liga DOUBLE STAR BET ObFZ ZH (Muži)
VII. liga DOUBLE STAR BET ObFZ ZH, 11. kolo
12.10.2019 13:00
: 3
12.10.2019 13:00    Ukončený
12.10.2019 14:00
: 5
12.10.2019 14:00    Ukončený
12.10.2019 14:30
: 2
12.10.2019 14:30    Ukončený
12.10.2019 14:30
: 2
12.10.2019 14:30    Ukončený
13.10.2019 10:30
2 : 1
13.10.2019 10:30    Ukončený
13.10.2019 13:00    Ukončený
Futbalshop.sk liga U15 ObFZ ZHU15 (Muži)
Futbalshop.sk liga U15 ObFZ ZH, 3. kolo
26.10.2019 10:00
15 : 0
26.10.2019 10:00    Ukončený
26.10.2019 10:00    Ukončený
26.10.2019 11:00
2 : 1
26.10.2019 11:00    Ukončený
26.10.2019 11:30    Ukončený
27.10.2019 10:00    Ukončený
27.10.2019 11:00
6 : 5
27.10.2019 11:00    Ukončený
Oblastné majstrovstvá U11 ObFZ ZHU11 (Muži)
Oblastné majstrovstvá U11 ObFZ ZH, 8. kolo

24.10.2019 16:00
: 0
24.10.2019 16:00    
0
24.10.2019 16:00
: 10
24.10.2019 16:00    Ukončený
24.10.2019 16:00
: 1
24.10.2019 16:00    Ukončený
25.10.2019 16:00
: 3
25.10.2019 16:00    Ukončený
28.10.2019 16:00
8 : 0
28.10.2019 16:00    Ukončený
Oblastné majstrovstvá U9 ObFZ ZHU09 (Muži)
Oblastné majstrovstvá U9 ObFZ ZH, 8. kolo
Komisie
ZH-STK-2019/2020-0049S. č. 16 - II / 6a - Odstúpenie
ZH-STK-2019/2020-0048Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy
ZH-STK-2019/2020-0047S. č. 13 - I / 2 - Zmena ÚHČ
ZH-STK-2019/2020-0046S. č. 12 - I / 1a - Kontumácia
ZH-KM-2019/2020-0007S. č. 16 - III / 1a, - Kontumácia
ZH-KM-2019/2020-0006Zaradenie do súťaže U9
ZH-KM-2019/2020-0005S. č. 10 - II / 2b, - Kontumácia
ZH-KM-2019/2020-0004S. č. 10 - II / 2a, - Kontumácia
ZH-KR-2019/2020-0032Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 11/2019
ZH-KR-2019/2020-0031odborné stanovisko KR
ZH-KR-2019/2020-0030sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
ZH-KR-2019/2020-0029Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Partneri