03.06.2020 17:30   o 9h20m26s
04.06.2020 17:30   o 1d9h20m26s
04.06.2020 17:30   o 1d9h20m26s
04.06.2020 17:30   o 1d9h20m26s
04.06.2020 17:30   o 1d9h20m26s
04.06.2020 17:30   o 1d9h20m26s
06.06.2020 10:00   o 3d1h50m26s
06.06.2020 10:00   o 3d1h50m26s
06.06.2020 17:00   o 3d8h50m26s
06.06.2020 17:00   o 3d8h50m26s
06.06.2020 17:00   o 3d8h50m26s
07.06.2020 10:00   o 4d1h50m26s
07.06.2020 14:30   o 4d6h20m26s
07.06.2020 17:00   o 4d8h50m26s
07.06.2020 17:00   o 4d8h50m26s
07.06.2020 17:00   o 4d8h50m26s
07.06.2020 17:00   o 4d8h50m26s
07.06.2020 17:00   o 4d8h50m26s
07.06.2020 17:00   o 4d8h50m26s
07.06.2020 17:00   o 4d8h50m26s
07.06.2020 17:00   o 4d8h50m26s
07.06.2020 17:00   o 4d8h50m26s
07.06.2020 17:00   o 4d8h50m26s
07.06.2020 17:00   o 4d8h50m26s
10.06.2020 17:30   o 7d9h20m26s
10.06.2020 17:30   o 7d9h20m26s
11.06.2020 17:30   o 8d9h20m26s
11.06.2020 17:30   o 8d9h20m26s
11.06.2020 17:30   o 8d9h20m26s
11.06.2020 17:30   o 8d9h20m26s
11.06.2020 17:30   o 8d9h20m26s
13.06.2020 10:00   o 10d1h50m26s
13.06.2020 14:30   o 10d6h20m26s
13.06.2020 17:00   o 10d8h50m26s
13.06.2020 17:00   o 10d8h50m26s
14.06.2020 10:00   o 11d1h50m26s
14.06.2020 10:30   o 11d2h20m26s
14.06.2020 14:30   o 11d6h20m26s
14.06.2020 17:00   o 11d8h50m26s
14.06.2020 17:00   o 11d8h50m26s

27.06.1919 | Autor: Tomáš Gemza

Aktuálna úradná správa ObFZ ZH (21.05.2020)

21.05.2020 | Autor: Tomáš Gemza

Informácia pre štatutárov futbalových klubov

Informujeme FK, že od 01.06.2020 budú štatutári aj občianskych združení potrebovať elektronický občiansky preukaz s čipom potrebný na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci voči občianskym združeniam.

21.05.2020 | Autor: Tomáš Gemza

USMERNENIE SFZ K 4. FÁZE UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ POČAS KORONAKRÍZY

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k Usmerneniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4803/2020 zo dňa 19.5.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk nasledovné usmernenie:

26.03.2020 | Autor: Tomáš Gemza

Futbalová jar zrušená, sezóna anulovaná

Mimoriadna situácia na Slovensku a jej vývoj v ostatnom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských súťaží amatérskeho futbalu, teda ani v súťažiach Oblastného futbalového zväzu Žiar nad Hronom.

19.03.2020 | Autor: Tomáš Gemza

Začiatok majstrovských súťaží sa odkladá na neurčito

Mimoriadna situácia v súvislosti so šírením vírusu SARS-CoV-2 v Európe a na Slovensku pokračuje. Prijaté opatrenia príslušných orgánov a s najväčšou pravdepodobnosťou aj tie budúce, neumožňujú štandardný spoločenský a športový život.

16.03.2020 | Autor: Tomáš Gemza

Online kancelária: od 16.03.2020 do odvolania

Oznamujeme, že od 16.03.2020, zo známych dôvodov, pracuje sekretariát ObFZ Žiar nad Hronom formou online kancelárie.

10.03.2020 | Autor: Tomáš Gemza

Začiatok jari sa posúva minimálne o týždeň

Rozhodnutím Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky sú od 10. do 24. marca 2020 zakázané všetky športové podujatia.

Súťaže
VI. liga ObFZ ZH (Muži)
VI. liga ObFZ ZH, 25. kolo
30.05.2020 17:00    
31.05.2020 17:00
: 0
31.05.2020 17:00    Prebieha
31.05.2020 17:00
: 0
31.05.2020 17:00    Prebieha
31.05.2020 17:00    Prebieha
31.05.2020 17:00    Prebieha
31.05.2020 17:00
: 0
31.05.2020 17:00    Prebieha
31.05.2020 17:00    Prebieha
VII. liga ObFZ ZH (Muži)
VII. liga ObFZ ZH, 21. kolo
30.05.2020 17:00    Prebieha
31.05.2020 10:30
: 0
31.05.2020 10:30    Prebieha
31.05.2020 13:00
: 0
31.05.2020 13:00    Prebieha
31.05.2020 17:00
: 0
31.05.2020 17:00    Prebieha
31.05.2020 17:00
: 0
31.05.2020 17:00    Prebieha
31.05.2020 17:00
: 0
31.05.2020 17:00    Prebieha
Futbalshop.sk liga U15 ObFZ ZHU15 (Muži)
Futbalshop.sk liga U15 ObFZ ZH, 21. kolo
30.05.2020 10:00    Prebieha
30.05.2020 10:00
: 0
30.05.2020 10:00    Prebieha
30.05.2020 14:30
: 0
30.05.2020 14:30    Prebieha
31.05.2020 10:00
: 0
31.05.2020 10:00    Prebieha
31.05.2020 14:30    Prebieha
31.05.2020 14:30    Prebieha
Oblastné majstrovstvá U11 ObFZ ZHU11 (Muži)
Oblastné majstrovstvá U11 ObFZ ZH, 20. kolo

Do zápasu ostáva
1d9h20m28s
04.06.2020 17:30
04.06.2020 17:30   o 1d9h20m28s
Do zápasu ostáva
1d9h20m28s
04.06.2020 17:30
04.06.2020 17:30   o 1d9h20m28s
Do zápasu ostáva
1d9h20m28s
04.06.2020 17:30
04.06.2020 17:30   o 1d9h20m28s
Do zápasu ostáva
1d9h20m28s
04.06.2020 17:30
04.06.2020 17:30   o 1d9h20m28s
Do zápasu ostáva
1d9h20m28s
04.06.2020 17:30
Do zápasu ostáva
1d9h20m28s
04.06.2020 17:30
04.06.2020 17:30   o 1d9h20m28s
Oblastné majstrovstvá U9 ObFZ ZHU09 (Muži)
Oblastné majstrovstvá U9 ObFZ ZH, 18. kolo
Do zápasu ostáva
9h20m28s
03.06.2020 17:30
Do zápasu ostáva
9h20m28s
03.06.2020 17:30
03.06.2020 17:30   o 9h20m28s
Do zápasu ostáva
9h20m28s
03.06.2020 17:30
Komisie
ZH-STK-2019/2020-0076Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0075Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0074Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0073Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0010Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0009Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0008Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0007S. č. 16 - III / 1a, - Kontumácia
ZH-KR-2019/2020-0032Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 11/2019
ZH-KR-2019/2020-0031odborné stanovisko KR
ZH-KR-2019/2020-0030sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
ZH-KR-2019/2020-0029Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Partneri