Súťaže
VII. liga ObFZ ZH (Muži)
VII. liga ObFZ ZH, 13. kolo
Oblastné majstrovstvá U11 ObFZ ZHU11 (Muži)
Oblastné majstrovstvá U11 ObFZ ZH, 22. kolo
Oblastné majstrovstvá U9 ObFZ ZHU09 (Muži)
Oblastné majstrovstvá U9 ObFZ ZH, 20. kolo
Komisie
ZH-STK-2019/2020-0077Prihláška do súťaže - B družstvo
ZH-STK-2019/2020-0076Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0075Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0074Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-DK-2019/2020-0112Výzva na úhradu MZF 03/2020
ZH-DK-2019/2020-0111US-27-III/DK52
ZH-DK-2019/2020-0110US-26-III/DK51
ZH-KM-2019/2020-0010Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0009Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0008Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0007S. č. 16 - III / 1a, - Kontumácia
ZH-KR-2019/2020-0032Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 11/2019
ZH-KR-2019/2020-0031odborné stanovisko KR
ZH-KR-2019/2020-0030sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
ZH-KR-2019/2020-0029Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Partneri