Disciplinárna komisia
Členovia
Zdenko Považan
Tajomníci
Rozhodnutia
ZH-DK-2018/2019-0098US-15-IV/DK58
ZH-DK-2018/2019-0097US-15-IV/DK57
ZH-DK-2018/2019-0096US-15-IV/DK56
ZH-DK-2018/2019-0095US-15-IV/DK55
ZH-DK-2018/2019-0087US-14-IV/DK53
ZH-DK-2018/2019-0086US-14-IV/DK53
ZH-DK-2018/2019-0085US-14-IV/DK52
ZH-DK-2018/2019-0084US-14-IV/DK51
ZH-DK-2018/2019-0083US-14-IV/DK50
ZH-DK-2018/2019-0082US-14-IV/DK49
ZH-DK-2018/2019-0080US-13-IV/DK48
ZH-DK-2018/2019-0079US-13-IV/DK46
ZH-DK-2018/2019-0078US-13-IV/DK45
ZH-DK-2018/2019-0077US-13-IV/DK44
ZH-DK-2018/2019-0076US-13-IV/31/c
ZH-DK-2018/2019-0075US-13-IV/31/b
ZH-DK-2018/2019-0074US-13-IV/31/a
ZH-DK-2018/2019-0069US-12-IV/DK43
ZH-DK-2018/2019-0068US-12-IV/DK42
ZH-DK-2018/2019-0067US-12-IV/DK41
ZH-DK-2018/2019-0063US-12-IV/DK40
ZH-DK-2018/2019-0062Uznesenie VV ObFZ ZH o zrušení niektorých uznesení DK z ÚS č. 9 a 10 - 2018/2019
ZH-DK-2018/2019-0061US-11-IV/DK39
ZH-DK-2018/2019-0060US-11-IV/DK38
ZH-DK-2018/2019-0059US-11-IV/DK37
ZH-DK-2018/2019-0058US-11-IV/DK36
ZH-DK-2018/2019-0057US-11-IV/DK35
ZH-DK-2018/2019-0056US-11-IV/DK34
ZH-DK-2018/2019-0052US-10-III/DK32
ZH-DK-2018/2019-0051US-10-III/DK31
ZH-DK-2018/2019-0050US-10-III/DK30
ZH-DK-2018/2019-0049US-10-III/DK29