Disciplinárna komisia
Členovia
Zdenko Považan
Tajomníci
Rozhodnutia
ZH-DK-2018/2019-0161US-33-III/DK93
ZH-DK-2018/2019-0160US-33-III/DK92
ZH-DK-2018/2019-0159US-33-III/DK91
ZH-DK-2018/2019-0158US-33-III/DK90
ZH-DK-2018/2019-0152US-32-III/DK89
ZH-DK-2018/2019-0151US-32-III/DK88
ZH-DK-2018/2019-0147US-31-III/DK87
ZH-DK-2018/2019-0144US-30-III/DK86
ZH-DK-2018/2019-0143US-30-III/DK85
ZH-DK-2018/2019-0142US-30-III/DK84
ZH-DK-2018/2019-0141US-30-III/DK83
ZH-DK-2018/2019-0140US-30-III/DK82
ZH-DK-2018/2019-0137US-29-IV/DK81
ZH-DK-2018/2019-0136US-24-II/DK80
ZH-DK-2018/2019-0135US-19-III/DK79
ZH-DK-2018/2019-0134US-19-III/DK78
ZH-DK-2018/2019-0133US-19-III/DK77
ZH-DK-2018/2019-0130US-18-III/DK76
ZH-DK-2018/2019-0129US-18-III/DK75
ZH-DK-2018/2019-0128US-18-III/DK74
ZH-DK-2018/2019-0127US-18-III/DK73
ZH-DK-2018/2019-0121US-17-IV/DK72
ZH-DK-2018/2019-0120US-17-IV/DK71
ZH-DK-2018/2019-0119US-17-IV/DK70
ZH-DK-2018/2019-0118US-17-IV/DK69
ZH-DK-2018/2019-0117US-17-IV/DK68
ZH-DK-2018/2019-0116US-17-IV/DK67
ZH-DK-2018/2019-0115US-17-IV/DK66