Disciplinárna komisia
ZH-DK-2017/2018-0058
US-14-II/DK30
DK na základe oznámení o nedostatkoch v stretnutí VI. ligy dospelých OŠK Hodruša-Hámre - OŠK Brehy, trestá vedúceho mužstva OŠK Brehy p. Petra Martinca, nar. 24.03.1980, zákazom akejkoľvek činnosti na 3S “N”, podľa čl. 48/1c DP od 12.10.2017. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF).
Rozhodnutie: ZH-DK-2017/2018-0058
Klub: OŠK Brehy
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 12:40
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 12:41
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 12.10.2017 12:40