Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0006
US-05-III/DK3
DK na podnet ŠTK napomína klub TJ PARTIZÁN VEĽKÁ LEHOTA za neplnenie si náležitostí vyplývajúcich z RS. V prípade opakovania DK pristúpi k peňažnému trestu.
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0006
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 13:07
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 13:07
Stav: Vyriešené