Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0007
US-05-III/DK4
DK na podnet KR, trestá R Tončík Dávid sankciou 25 € za neúčasť na MFS. Sankciu je potrebné uhradiť na účet ObFZ, číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 1283 7422, do 31.08.2018.
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0007
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 13:07
Dátum vyriešenia: 23.08.2018 14:00
Stav: Vyriešené