Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0077
US-13-IV/DK44
DK prijala podnet od ŠTK (US_13_18-19 II/6a) a na jeho základe napomína klub TJ Sokol Trnavá Hora. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF).
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0077
Klub: TJ Sokol Trnavá Hora
Dátum zaevidovania: 04.10.2018 15:20
Dátum vyriešenia: 04.10.2018 15:20
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 04.10.2018 15:20