Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0079
US-13-IV/DK46
DK prijala podnet od KR a na jeho základe napomína R Tomáš Miklík za oneskorené ospravedlnenie na MFS. Poplatok za prerokovanie 10€. Poplatok je potrebné uhradiť do 19.10.2018 na č.ú. ObFZ ZH SK21 0200 0000 0000 1283 7422.
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0079
Dátum zaevidovania: 04.10.2018 15:26
Dátum vyriešenia: 04.10.2018 15:26
Stav: Vyriešené