Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0133
US-19-III/DK77
Na základe odborného vyjadrenia KR ObFZ ZH, prerokovaného podnetu OŠK Lutila, z MFS 14. kola VI. ligy DOUBLE STAR dospelých, OŠK Lutila - OŠK Brehy, DK: DK/77 DK pozastavuje akúkoľvek činnosť p. Milanovi Lenhartovi, TJ Družstevník Lovčica-Trubín na 4S “N” podľa čl. 49/2a DP od 15.11.2018. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF).
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0133
Klub: TJ Družstevník Lovčica - Trubín
Dátum zaevidovania: 15.11.2018 14:32
Dátum vyriešenia: 15.11.2018 14:33
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 15.11.2018 14:33