Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0134
US-19-III/DK78
Na základe odborného vyjadrenia KR ObFZ ZH, prerokovaného podnetu OŠK Lutila, z MFS 14. kola VI. ligy DOUBLE STAR dospelých, OŠK Lutila - OŠK Brehy, DK: DK/78 DK dodatočne ruší potrestanie hráča Michal Šlavka 1145210, OŠK Brehy. 2. ŽK a následná ČK sa ruší, zostáva v platnosti len 1. ŽK. Zápis o stretnutí upraví v zmysle uvedeného správa súťaže.
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0134
Klub: OŠK Brehy
Dátum zaevidovania: 15.11.2018 14:34
Dátum vyriešenia: 15.11.2018 14:34
Stav: Vyriešené