Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0136
US-24-II/DK80
DK prijala žiadosť od Romana Galetu 1179874 OŠK Hodruša-Hámre. DK žiadosť zamieta. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF)
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0136
Klub: OŠK Hodruša - Hámre
Dátum zaevidovania: 07.02.2019 00:00
Dátum vyriešenia: 07.02.2019 14:18
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 07.02.2019 14:18