Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0149
US-32-III/61
Marek Mališ 1067095, ŠK Jastrabá, 4S “N” za HNS, podľa čl. 48/2b DP od 11.04.2019. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF).
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0149
Klub: ŠK Jastrabá
Dátum zaevidovania: 11.04.2019 14:17
Dátum vyriešenia: 11.04.2019 14:18
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 11.04.2019 14:17