Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0150
US-32-III/62
Július Weis 1086326, ŠK Jastrabá, 1S “N” za ČK po 2xŽK, podľa čl. 37/3DP od 11.04.2019.
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0150
Klub: ŠK Jastrabá
Dátum zaevidovania: 11.04.2019 14:18
Dátum vyriešenia: 11.04.2019 14:19
Stav: Vyriešené