Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0151
US-32-III/DK88
DK prijala žiadosť od OŠK Lutila. Žiadosť sa zamieta. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF).
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0151
Klub: OŠK Lutila
Dátum zaevidovania: 11.04.2019 14:20
Dátum vyriešenia: 11.04.2019 14:20
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 11.04.2019 14:20