Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0152
US-32-III/DK89
DK prijala podnet od ŠTK (US32/4b_18_19) a na jeho základe napomína klub FK Vyhne. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF).
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0152
Klub: FK Vyhne
Dátum zaevidovania: 11.04.2019 14:20
Dátum vyriešenia: 11.04.2019 14:21
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 11.04.2019 14:21