Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0185
US-36-III/DK103
DK prijala podnet od ŠTK (US36-2018/19-I/1/b) a na jeho základe karhá klub TJ Hronská Dúbrava. V prípade opakovania, DK pristúpi k peňažnému trestu. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF).
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0185
Klub: TJ Hronská Dúbrava
Dátum zaevidovania: 09.05.2019 14:19
Dátum vyriešenia: 09.05.2019 14:19
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 09.05.2019 14:19