Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0220
US-40-IV/108
Michal Chladný 1150612, ŠKF Kremnica, 1S "N" za ČK po 2xŽK, podľa čl. 37/3 DP od 06.06.2019.
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0220
Klub: ŠKF Kremnica
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 12:22
Dátum vyriešenia: 07.06.2019 12:23
Stav: Vyriešené