Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0222
US-41-IV/DK114
DK prijala podnet od KM (US41_18-19_III/2a) a na jeho základe napomína klub OFK Štart Prenčov. Poplatok za prerokovanie 5€ (MZF).
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0222
Klub: OFK Štart Prenčov
Dátum zaevidovania: 13.06.2019 12:42
Dátum vyriešenia: 13.06.2019 12:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 13.06.2019 12:42