Disciplinárna komisia
ZH-DK-2019/2020-0009
US-06-IV/DK03
DK prijala podnet od ŠTK (US06-2019/2020: II/4a) a na jeho základe trestá klub FK Sitno Banská Štiavnica sankciou 150€, podľa čl. XXI/23a RS.
Rozhodnutie: ZH-DK-2019/2020-0009
Klub: FK Sitno Banská Štiavnica
Dátum zaevidovania: 08.08.2019 15:08
Dátum vyriešenia: 08.08.2019 15:09
Stav: Vyriešené
POKUTY