Disciplinárna komisia
ZH-DK-2019/2020-0012
US-07-IV/09
Luboš Hriň 1226410, OŠK Lutila, ČK za HNS podľa čl.46/1b DP. DK udeľuje 1S "N" podľa čl. 46/2 DP, od 15.08.2019. Poplatok za prerokovanie 10€.
Rozhodnutie: ZH-DK-2019/2020-0012
Klub: OŠK Lutila
Dátum zaevidovania: 16.08.2019 07:49
Dátum vyriešenia: 16.08.2019 07:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 16.08.2019 07:49