Disciplinárna komisia
ZH-DK-2019/2020-0025
US-10-III/DK07
DK prijala podnet od KM (US-10-2019/2020-II/2a) a na jeho základe trestá klub FK Filjo Ladomerská Vieska sankciou 75€ (MZF), podľa čl. XXI/23a RS.
Rozhodnutie: ZH-DK-2019/2020-0025
Klub: FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 10:05
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 10:05
Stav: Vyriešené
POKUTY