Disciplinárna komisia
ZH-DK-2019/2020-0027
US-10-III/DK09
DK prijala podnet od KR (US-10-2019/2020-IV/1) a na jeho základe udeľuje sankciu 17€ R Milan Macurák. Sankciu je potrebné uhradiť na č.ú. ObFZ ZH SK21 0200 0000 0000 1283 7422 do 20.09.2019.
Rozhodnutie: ZH-DK-2019/2020-0027
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 10:06
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 10:06
Stav: Vyriešené