Disciplinárna komisia
ZH-DK-2019/2020-0055
US-14-IV/DK18
DK prijala podnet od KR (US_14_2019-2020_V/3b) a na jeho základe tresta klub ŠK Rudno nad Hronom sankciou 100€ (MZF) podľa čl. XXI/23h RS.
Rozhodnutie: ZH-DK-2019/2020-0055
Klub: ŠK Rudno nad Hronom
Dátum zaevidovania: 03.10.2019 15:23
Dátum vyriešenia: 03.10.2019 15:23
Stav: Vyriešené
POKUTY