Disciplinárna komisia
ZH-DK-2019/2020-0057
US-14-IV/DK20
TJ Ostrý Grúň - vzhľadom na nesplnenie US_13_2019/2020_III/DK14 v stanovenom termíne - nezaslanie dokladu o úhrade za transfer Michal Michálik (1239184) z OŠK Hodruša-Hámre do TJ Ostrý Grúň dňa 10.07.2019, podľa čl. 37 RaPP SFZ a čl. 64/1a a čl. 25 DP. DS zákaz transferov hráčov od 03.10.2019 do 31.03.2020 za neuhradenie odstupného vo výške 200 € podľa čl. 64/7 DP. DK stanovuje dodatočný termín na uhradenie odstupného na účet OŠK Hodruša-Hámre do 13.10.2019 pod ďalšími disciplinárnymi sankciami v zmysle DP (pokuta, odobratie bodov). Doklad o úhrade odstupného bezodkladne zaslať na ​obfzzh@futbalnet.sk​.
Rozhodnutie: ZH-DK-2019/2020-0057
Klub: TJ Ostrý Grúň
Dátum zaevidovania: 03.10.2019 15:27
Dátum vyriešenia: 23.10.2019 15:04
Stav: Vyriešené