Disciplinárna komisia
ZH-DK-2019/2020-0110
US-26-III/DK51
DK prijala žiadosť od Milan Žoltický 1260375, TJ Ostrý Grúň. Žiadosť sa zamieta, nespĺňa náležitosti.
Rozhodnutie: ZH-DK-2019/2020-0110
Klub: TJ Ostrý Grúň
Dátum zaevidovania: 13.02.2020 15:53
Dátum vyriešenia: 13.02.2020 15:53
Stav: Vyriešené