Disciplinárna komisia
ZH-DK-2019/2020-0112
Výzva na úhradu MZF 03/2020
Žiadame ŠK Lesy Banská Belá, aby obratom uhradil MZF za marec 2020. Upozorňujeme, že vyrovnanie všetkých záväzkov je podmienkou zaradenia družstiev klubu do súťaží v nasledujúcom súťažnom ročníku a povolenia transferov.
Rozhodnutie: ZH-DK-2019/2020-0112
Klub: ŠK Lesy
Dátum zaevidovania: 18.06.2020 13:14
Dátum vyriešenia: 18.06.2020 13:14
Stav: Vyriešené