Rozhodnutia
ZH-KR-2018/2019-0011Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 09/2018
ZH-KR-2018/2019-0010Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 09/2018
ZH-KR-2018/2019-0009Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 09/2018
ZH-KR-2018/2019-0008Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 09/2018
ZH-KR-2018/2019-0007Rozhodnutie KR
ZH-KR-2018/2019-0006Rozhodnutie KR
ZH-KR-2018/2019-0005Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 08/2018
ZH-KR-2018/2019-0004Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 08/2018
ZH-KR-2018/2019-0003Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 08/2018
ZH-KR-2018/2019-0002Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 08/2018
ZH-KR-2018/2019-0001Rozhodnutie KR