Rozhodnutia
ZH-KR-2019/2020-0007Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 09/2019
ZH-KR-2019/2020-0006Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 09/2019
ZH-KR-2019/2020-0005Sťažnosť na výkon R
ZH-KR-2019/2020-0004zmena hráča gólu
ZH-KR-2019/2020-0003Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 08/2019
ZH-KR-2019/2020-0002Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 08/2019
ZH-KR-2019/2020-0001Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 08/2019