Rozhodnutia
ZH-KR-2018/2019-0047Vrátenie neoprávnenej položky z faktúry č. 1901003035
ZH-KR-2018/2019-0046Vrátenie neoprávnenej položky z faktúry č. 1901003137
ZH-KR-2018/2019-0045Vrátenie neoprávnenej položky z faktúry č. 1901003760
ZH-KR-2018/2019-0044Vrátenie neoprávnenej položky z faktúry č. 1901003277
ZH-KR-2018/2019-0043Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 03/2019
ZH-KR-2018/2019-0042Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 03/2019
ZH-KR-2018/2019-0041Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 03/2019
ZH-KR-2018/2019-0040Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 03/2019
ZH-KR-2018/2019-0039Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 03/2019
ZH-KR-2018/2019-0038Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 03/2019
ZH-KR-2018/2019-0037Rozhodnutie KR
ZH-KR-2018/2019-0036Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 10/2018
ZH-KR-2018/2019-0035Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 10/2018
ZH-KR-2018/2019-0034Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 10/2018
ZH-KR-2018/2019-0033Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 10/2018
ZH-KR-2018/2019-0032Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 10/2018
ZH-KR-2018/2019-0031Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 10/2018
ZH-KR-2018/2019-0030Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0029Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0028Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0027Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0026Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0025Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0024Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0023Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0022Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0021Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0020Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0019Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0018Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0017Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0016Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0015Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0014Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0013Poplatok za rozhodcov 2018/2019: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2018/2019-0012Rozhodnutie KR
ZH-KR-2018/2019-0011Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 09/2018
ZH-KR-2018/2019-0010Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 09/2018
ZH-KR-2018/2019-0009Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 09/2018
ZH-KR-2018/2019-0008Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 09/2018
ZH-KR-2018/2019-0007Rozhodnutie KR
ZH-KR-2018/2019-0006Rozhodnutie KR
ZH-KR-2018/2019-0005Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 08/2018
ZH-KR-2018/2019-0004Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 08/2018
ZH-KR-2018/2019-0003Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 08/2018
ZH-KR-2018/2019-0002Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 08/2018
ZH-KR-2018/2019-0001Rozhodnutie KR