Rozhodnutia
ZH-KR-2019/2020-0032Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 11/2019
ZH-KR-2019/2020-0031odborné stanovisko KR
ZH-KR-2019/2020-0030sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
ZH-KR-2019/2020-0029Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0028Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0027Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0025Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0024Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0023Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0022Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0021Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0020Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0019Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0018Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0017Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0016Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0015Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0014Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0013Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0012Poplatok za rozhodcov 2019/2020: VI. liga ObFZ ZH
ZH-KR-2019/2020-0011Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 10/2019
ZH-KR-2019/2020-0010sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
ZH-KR-2019/2020-0009sťažnosť neopodstatnená
ZH-KR-2019/2020-0008sťažnosť nepreukázateľná
ZH-KR-2019/2020-0007Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 09/2019
ZH-KR-2019/2020-0006Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 09/2019
ZH-KR-2019/2020-0005Sťažnosť na výkon R
ZH-KR-2019/2020-0004zmena hráča gólu
ZH-KR-2019/2020-0003Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 08/2019
ZH-KR-2019/2020-0002Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 08/2019
ZH-KR-2019/2020-0001Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 08/2019