Komisia rozhodcov
ZH-KR-2017/2018-0013
Udelenie ČK
Komisia rozhodcov Ob FZ ZH prijala podanie OŠK Lutila na nesprávne rozhodnutie R a vylúčenie v MFS Lutila - Tek. Breznica brankára domácich č.1 Michala Chromíka. Po vyžiadaní videa z uvedeného MFS a jeho zhliadnutí ako aj po rozhovoroch s R a AR / p.Slovák a p.Vozár / dospela KR k názoru ,že udelenie ČK bolo správne a podanie OŠK Lutila považuje týmto za neopodstatnené. Jozef Oslanec predseda KR Ob FZ ZH
Rozhodnutie: ZH-KR-2017/2018-0013
Klub: OŠK Lutila
Dátum zaevidovania: 11.10.2017 15:58
Dátum vyriešenia: 11.10.2017 17:38
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 11.10.2017 17:38