Komisia rozhodcov
ZH-KR-2018/2019-0046
Vrátenie neoprávnenej položky z faktúry č. 1901003137
Vrátenie položky č. 1220262 vo výške 69 €.
Rozhodnutie: ZH-KR-2018/2019-0046
Klub: ŠK Voznica
Dátum zaevidovania: 02.04.2019 10:53
Dátum vyriešenia: 02.04.2019 10:53
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
-69 EUR 02.04.2019 10:53