Komisia rozhodcov
ZH-KR-2018/2019-0057
Platba delegovanej osobe (mimo automatické generovanie) - 05/2019
ŠK Lesy Banská Belá: a) zaplatiť v MZF platbu za delegovanú osobu z MFS 20. kola Futbalshop.sk ligy U15 ObFZ ZH ŠK Lesy Banská Belá - OFK Štart Prenčov (Knap 11 €), spolu 11 € SPOLU CELKOM: 11 €
Rozhodnutie: ZH-KR-2018/2019-0057
Klub: ŠK Lesy
Dátum zaevidovania: 27.05.2019 08:57
Dátum vyriešenia: 27.05.2019 08:57
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
11 EUR 27.05.2019 08:57