Komisia rozhodcov
ZH-KR-2019/2020-0004
zmena hráča gólu
Dobrý deň p.Gulička tento podnet nepatrí do kompetencie KR, ale na ŠTK. Z tohoto dôvodu nebude tento podnet KR riešený.
Rozhodnutie: ZH-KR-2019/2020-0004
Klub: TJ OŠK Stará Kremnička
Dátum zaevidovania: 17.09.2019 18:55
Dátum vyriešenia: 17.09.2019 18:55
Stav: Vyriešené