Komisia rozhodcov
ZH-KR-2019/2020-0005
Sťažnosť na výkon R
KR považuje Vašu sťažnosť na výkon R za nepreukázateľnú z hľadiska postavenia a snímania videokamery. Domáci klub bol odstúpený na riešenie DK za nesplnenie nariadení uvedených v RS 2019/2020 článok XVIII, bod 1.,2.,3. Bez poplatku za sťažnosť.
Rozhodnutie: ZH-KR-2019/2020-0005
Klub: OŠK Hodruša - Hámre
Dátum zaevidovania: 25.09.2019 20:44
Dátum vyriešenia: 25.09.2019 20:44
Stav: Vyriešené